20/02/2020

Separació físico-química

20/02/2020
Flotació

Us proposem una mostra visual de l’efectiva separació per flotació amb pressurització de l’aigua.

En aquest cas els fangs biològics son arrossegats a la superfície i l’aigua neta, que ja ha passat per tots els tractaments previstos, és evacuada. Com es pot observar, el fang superficial és espès, a les pales resten parts sòlides. L’aigua evacuada per la part inferior és perfectament clara.

  20190905_145923 20190905_131107 20190905_131054

En aquest altre cas, es separa el greix de les aigües previament a l’homogeneïtzació. Els greixos són directament derivats al contenidor de sòlids ja que solidificarán a temperatura ambient.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

11/12/2019

Projecte ELDE

11/12/2019
elde

CiM Aigua participa del projecte ELDE, estudiant la viabilitat técnica, ambiental i econòmica de l’electro-depuració d’aigües residuals industrials.

El projecte ELDE, en el marc de la convocatòria RIS3CAT 2016 i  el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, té com a objectiu principal la selecció dels efluents característics dels tres sectors industrials d’estudi, l’aplicació de les diferents tècniques d’electrodepuració i la selecció de la tecnologia més òptima per a cada sector industrial. En base a aquests estudis es construirà un pilot per tractar l’aigua de la industria paperera amb l’objectiu de validar la tecnologia dins dels procés de producció. També es construirà un pilot “multisector”, més petit i versàtil, que es validarà en els sectors químic i de curtits. Un altre objectiu important del projecte ELDE és la reducció del consum energètic associat a les tècniques d’electrodepuració mitjançant el desenvolupament de nous sistemes de potència d’alta eficiència i la utilització de fonts d’energia renovable. A més d’estudiar la viabilitat tècnica, s’avaluarà també la viabilitat ambiental i econòmica de les tecnologies desenvolupades.

www.comunitataigua.cat

comunitat aiguaFEDER_senselema     gene

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

07/11/2019

La innovació que suma

07/11/2019

Quan s’amplia una planta productiva cal tenir en compte multiplicitat de factors. Un d’ells és l’augment de les aigües industrials que es generaran. En alguns casos, aquestes poden presentar especificitats que fan recomanable un pretractament prèvia la seva entrada a la depuradora de la planta.

En aquest cas, del sector de la indústria alimentària, l’ampliació de les unitats productives creava una certa quantitat d’aigües residuals amb un alt contingut en greix, a diferència de les aigües ja tractades. És per aquest motiu que es va dissenyar un sistema específic de pretractament complert.

D’una banda, per tal de no solidificar els greixos, es va instal·lar una bomba de calor per aigua que manté en tot moment les canonades a elevada temperatura. Aquesta innovació permet tractar les aigües amb molta facilitat i evita problemes d’embussaments.

Es dedica un dipòsit enterrat amb coberta transitable a l’emmagatzematge per temps reduït d’aquestes aigües específiques i se’l dota d’un terra radiant que en manté la temperatura.

Seguidament es realitza el tractament físic-químic per separar els greixos. Aquests es deriven directament al contenidor on solidifiquen a temperatura ambient; l’aigua clarificada ja es pot derivar a la depuradora de la planta on serà tractada adequadament.

L’ús d’una tecnologia perfectament coneguda en un nou camp d’aplicació permet solventar problemes si s’hi dona l’enfoc correcte. Per fer-ho és necessari el pensament lateral i bolcar-se en els requeriments específics de cada situació.

20191105_103846 20191105_103856

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

05/09/2019

Creixement i millora

05/09/2019
IMG_20190729_105643

El nostre més recent projecte d’ampliació ha estat el desdoblament d’una planta de tractament d’aigües residuals industrials.

La planta consistia en un tractament físic-químic seguit d’un tractament biològic format per dos reactors biològics i un decantador. Els fangs eren tractats en uns deshidratadora centrífuga.

Degut al creixement d’aigües residuals la planta no podia assumir el cabal d’entrada de manera satisfactòria pel que s’han plantejat ampliacions de diversos equips i desdoblament de línia. En aquest cas, el tractament físic-químic s’ha ampliat amb un equip de més capacitat; també el tractament de fangs s’ha millorat amb un equip de més capacitat.

Pel que fa al tractament biològic existent, els dos reactors biològics es trobaven units entre ells i a l’únic decantador. La intervenció que s’ha realitzat ha separat (reversible) dels dos reactors i en un d’ells es clarifica l’aigua dels fangs biològics mitjançant un tractament físic-químic de separació.

Els fangs biològics són reenviats al reactor per tal de mantenir viva la planta i de manera periòdica purgats i dirigits al tractament de fang.

Aquest sistema de dues línies paral·leles permet l’ús d’un o dos reactors biològics clarificant-se a través del decantador o del procés físic-químic, donant molt de joc a la instal·lació i permetent el tractament de molt més cabal.

L’ampliació ha requerit doncs nous equips de separació físic-químic, nou equip de deshidratació centrífuga, diferents preparacions de productes químics, diverses bombes i sensors. Tot ha estat integrat en un únic sistema de control i automatització que permet un funcionament automàtic de la planta sencera.

IMG-20190531-WA0001 20190530_112426 centrifWhatsApp Image 2019-07-30 at 18.18.04

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

07/08/2019

Per grans problemes… solucions eficaces

07/08/2019
Filtre 2

És ben comú a les nostres instal·lacions soterrar els dipòsits. Aquest format permet ampliar l’espai útil, és estèticament interessant i causa un sobre cost contingut. En aquests casos cal, evidentment, facilitar obertures per accés i manteniment; però també per ventilació.

En el cas d’aquest client, situat al Vallés, hi ha un dipòsit d’aigües residuals soterrat situat sota una caseta. Així, les obertures de manteniment i ventilació el dipòsit malauradament aportaven males olors a l’espai.

Per tal de solventar el problema i millorar la habitabilitat de l’espai, s’hi ha instal·lat un filtre de carbó actiu que realitza la ventilació del dipòsit soterrat mentre elimina les males olors.

Amb aquest objectiu s’ha col·locat una canonada d’extracció d’aire que el passa a través del carbó actiu, fent-lo sortir per la xemeneia interior completament net i deslliurat de les males olors.

El carbó actiu funciona mitjançant un principi químic, recollint les partícules dissoltes a l’aire; que són les causants no només de les males olors sinó de tota una sèrie de contaminants. D’aquesta manera l’aire resta net i saludable.

El problema s’ha resolt satisfactòriament i ja no hi ha males olors als espais.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

09/07/2019

Premi a l’empresa inovadora 2019

09/07/2019
premi

CIM Aigua ha estat distingida amb el premi a l’empresa més innovadora pel Fòrum de la Catalunya Central.

Aquest certamen, que es celebra anualment i reuneix un gran nombre d’empresaris de la regió, premia l’emprenedoria i la innovació en les empreses.

Enguany CiM Aigua ha rebut el guardó Catalunya Central a Empresa Innovadora 2019 en aquesta 27ena edició del fòrum.

L’acte va reunir a més d’un centenar d’empresaris que van poder gaudir de l’entrega de premis, una conferencia especialitzada i el sopar.

El premi va ser recollit per l’emprenedor i director general de CiM Aigua Àngel Noguera i Grífol que va agrair a través de les xarxes a tot l’equip de l’empresa el seu treball.

CiM Aigua es dedica al tractament d’aigües des de fa 15 anys i s’ha caracteritzat sempre per la seva vessant innovadora i l’aposta clara per la recerca i la inversió en i+D+I; de fet es troba col·laborant amb empreses i institucions de formació universitària en projectes d’innovació.

discurs

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

05/07/2018

Projecte SOLARPUR

05/07/2018

CIM Aigua participa en el projecte SOLARPUR, liderat per les empreses de SUD Renovables i CIM Aigua,  que utilitza per primera vegada l’energia fotovoltaica amb l’objectiu de millorar la gestió dels purins procedents de granges ramaderes, a fi d’ajudar a la sostenibilitat del sector ramader i facilitar l’exportació de l’excedent de purí a zones amb dèficit de fertilitzant natural.

http://solarpur.ctm.com.es/

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2 014-2020

SOLARPUR

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

09/12/2016

CIM Aigua finalitza la instal·lació i posada en funcionament d’una EDAR industrial alimentària

09/12/2016

CIM Aigua ha finalitzat un nou projecte per a una indústria alimentària situada al Bages. En aquest projecte s’ha realitzat un tractament per flotació de 20 m3/h, les seves dosificacions automàtiques de reactius químics i l’ampliació del tractament de fangs mitjançant centrífuga.

En aquest projecte s’han dut a terme les tasques següents: des de l’estudi inicial de les aigües fins al seu disseny, construcción i posada en funcionament i, a partir d’ara, la seva explotació i manteniment.

 

img_6973 img_6972

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

18/11/2016

CIM Aigua presenta els estudis de bioindicació i respiromètrics al TECH HUB de la Fira ‘iwater’

18/11/2016

Ahir dia 17 de novembre vam tenir la possibilitat de poder explicar el coneixement que apliquem als nostres projectes per tal de dimensionar i gestionar les plantes depuradores industrials eficientment i, així, poder acotar els costos d’inversió i d’explotació.

Tot i que alguns dels nostres companys no hi van poder assistir, part de l’equip va ser present a la presentació.

img_7007img_7009

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn