Notícies i projectes

Projecte ELDE

CiM Aigua participa del projecte ELDE, estudiant la viabilitat técnica, ambiental i econòmica de l’electro-depuració d’aigües residuals industrials.

Llegir més »

La innovació que suma

Quan s’amplia una planta productiva cal tenir en compte multiplicitat de factors. Un d’ells és l’augment de les aigües industrials que es generaran. En alguns casos, aquestes poden presentar especificitats que fan recomanable un pretractament prèvia la seva entrada a la depuradora de la planta.

Llegir més »

Projecte SOLARPUR

CIM Aigua participa en el projecte SOLARPUR, liderat per les empreses de SUD Renovables i CIM Aigua, que utilitza per primera vegada l’energia fotovoltaica amb l’objectiu de millorar la gestió dels purins procedents de granges ramaderes, a fi d’ajudar a la sostenibilitat del sector ramader i facilitar l’exportació de l’excedent de purí a zones amb dèficit de fertilitzant natural.

Llegir més »

CIM Aigua ha participat als projectes ELDE i SOLARPUR cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2 014-2020.

Scroll to Top